Nije útjeften

Koartlyn publisearre:

Marie-Anne de Harder, Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis na 1580 (Elikser; Leeuwarden 2022);

Jan Dirk Wassenaar, Wanneer toch mijn liefste. Annna Noordmans & Hantje van Dijk een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie (Royal Jongbloed; Heerenveen 2022);

Teije T. Osinga, Vijf kerkhistorische bijdragen over evangelisatieverenigingen, evangelisatielokalen, evangelisten (Elikser; Leeuwarden, 2024).

Rene de Werker, Lichtinval in Noordelijke Kerken, ( Torro Studi0; https://www.torrostudio.nl/boek-lichtinval-in-noordelijke-kerken/ om te bestellen)