De Friese Kerkhistorische Vereniging Folk en Tsjerke is een organisatie welke zich bezig houdt met opmerkelijke zaken op het gebied van de Friese kerk(geschiedenis). Niet alleen het verleden, maar ook het heden komt aan de orde. Bestuur en leden gebruiken, al naar gelang de omstandigheden en eigen voorkeur Fries of Hollands.

Folk en Tsjerke organiseert elk jaar twee bijeenkomsten. Sprekers belichten dan – meestal op een plaats die bij het thema past – een aspect van de kerkgeschiedenis in de breedste zin van het woord.

Zo zijn “Eise Eisinga, de Verlichting in Nederland” en “De inrichting van de middeleeuwse kerken in Noord-Nederland vanaf de Middeleeuwen tot heden” aan de orde geweest. Een andere keer was dat “Anne Mankes-Zernike, de eerste vrouwelijke predikant in Nederland”. Voorts zijn er jaarlijks twee eendaagse excursies. De ene keer is het reisdoel ergens in de provincie, in andere keer b.v. Noord-Holland of Groningen. Bij deze reizen komen vooral de binnen- en buitenkant van diverse kerken aan de orde, maar worden soms ook bezoeken gebracht aan culturele instellingen zoals musea.

Folk en Tsjerke laat een keer per jaar een aantal losbladige publicaties verschijnen over een grote verscheidenheid aan thema’s. Zo zijn verschenen: H.T.M Lambooij: Thomas van Groningen en Sibrandus Leo op de grens van een nieuwe tijd, Cor W. Stigter: Eenzaam staat ons huis. Het kort verblijf van dominee Jacob Bolkestein in hervormd Wijnjewoude, en H. Oldenhof, Op ’e taast in wrâld yn: speurtocht nei Hessel Douwes. Bij de publicaties hoort ook een uitgebreide bibliografie van de Friese kerkgeschiedenis van het afgelopen jaar.

Iets voor u? Als u interesse heeft voor deze unieke vereniging, zou u eens een bijeenkomst kunnen bijwonen. Data en plaatsen staan in een of enkele streekbladen en natuurlijk op onze website. U kunt ook lid worden. Dit kost u 12,50 euro per jaar. U kunt zich hier als lid opgeven.

Wilt u meer weten over de kerkelijke bouwkunst in Friesland …?

Klik dan op http://www.aldefrysketsjerken.nl van Alde Fryske Tsjerken!

Heeft u interesse in meer historische kerk informatie?

Klik dan op http://www.vnkonline.nl van de Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis

Activiteitenagenda

  • begin september 2024: uitgave van de publicaties 2024;
  • zaterdag 28 september 2024: najaarsvergadering te Harlingen met spreker ds. Teunard van der Linden over zijn laatste boek ‘De Dom van Almenum’
  • voorjaar 2025: ledenvergadering met als spreker dr. J.D.Th. Wassenaar over het onderwerp ‘Watersnoodramp 1825’. Later volgt meer informatie