Activiteiten

Activiteitenagenda

  • begin september 2024: uitgave van de publicaties 2024;
  • zaterdag 28 september 2024: najaarsvergadering te Harlingen met spreker ds. Teunard van der Linden over zijn laatste boek ‘De Dom van Almenum’;
  • voorjaar 2025: ledenvergadering met als spreker dr. J.D.Th. Wassenaar over de Watersnood van 1825. Verdere informatie volgt later.